Procuradors dels Tribunals als partits judicials de Girona, La Bisbal d’Empordà,
Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners i Blanes

Esther Sirvent Carbonell, Procuradora de Girona

Esther Sirvent Carbonell

Llicenciada en Dret (Universitat de Girona). El 1999 inicio la meva carrera professional com a Procuradora dels Tribunals, al partit judicial de Girona.

El rigor, la diligència, l’empatia amb el client i la gestió d’una resposta ràpida són les claus que guien el meu exercici.

Entenc aquesta professió que m’apassiona com una col·laboració estreta i necessària entre advocat i procurador per satisfer amb la màxima eficàcia i celeritat els interessos del client.

La concepció de la professió i la manera de treballar s’han anat adaptant a diverses modificacions. El 2009 és un moment decisiu, amb l’anomenada Llei Òmnibus (Llei 25/2009 de 22 de desembre, de simplificació, agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica que permet al procurador exercir a qualsevol partit judicial del territori nacional. Això em planteja el desig de créixer. Per tal de mantenir el rigor i la professionalitat, organitzo una estructura que amplia l’àmbit territorial als partits judicials de La Bisbal d’Empordà, Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners i Blanes. Així. El  2010 neix un equip de treball per arribar a tot arreu.

Al mateix temps, la justícia es va modernitzant i s’introdueixen noves tecnologies que exigeixen adaptacions constants i generen millores substancials. L’agilització de la comunicació repercuteix de forma molt positiva tant en l’efectivitat del despatx com en la notificació immediata al client.

Colaborador

 

Heredem Abogados